Struktura organizacyjna


Dyrektorzy:
Dyrektor szkoły: Marzena Koprukowniak
Wicedyrektor  szkoły: Beata Kautsch

Sekretarz szkoły: Agnieszka Pietraś

Księgowość:
Krystyna Dadas – główny księgowy
Potrapeluk Monika - samodzielny referent

Kierownik gospodarczy:
Marcin Orłowski

Intendent:
Aneta Zabłocka

Psycholog:
Eliza Kotowska

Pedagog:
Barbara Gołębiowska

Szkolny doradca zawodowy:
Anna Antczak

 

Organami IV Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie są:

  1. Dyrektor szkoły;
  2. Rada Pedagogiczna;
  3. Rada Rodziców;
  4. Samorząd Uczniowski.

Kompetencje tych organów zawarte są w statucie szkoły.