Sekretariat

 

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.


tel: 82 565 38 89

faks: 82 565 38 89

sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach:

  • poniedziałek: 7.00 - 15.30,
  • wtorek: 7.30 - 16.00,
  • środa: 7.00 - 15.30,
  • czwartek: 7.00 - 15.30,
  • piątek: 7.00 - 15.00